Het ontstaan van Jikiden Reiki

Mikao Usui
Reiki is in 1922 "ontdekt" door Sensei Mikao Usui op
de berg Kurama in de buurt van Kyoto, Japan.
De vraag : " Wat is de ware betekenis van het leven?" 
heeft Usui Sensei aangezet tot veel nadenken, filosoferen
en lezen van boeken om tot de conclusie te komen dat
" het uiteindelijke doel van het leven is om een staat van 
absolute innerlijke rust te bereiken". ( An Jin Ryu Mei )
Ondanks het feit dat hij drie jaar lang ascese beoefende 
bereikte hij de staat van verlichting niet. 
Uiteindelijk vroeg hij zijn Zen leermeester om advies. Deze antwoordde zonder
enige aarzeling: " Misschien moet je de dood ervaren" .
Zodoende gaf Usui Sensei in Maart 1922 zijn bestaan op en trok hij zich terug
op de berg Kurama en begon met vasten. Dit als voorbereiding op de dood.
Na drie weken vasten voelde Usui Sensei , midden in de nacht, als door de
bliksem geraakt, een heftige schok midden in zijn hersens en hij verloor het
bewustzijn. Toen hij een paar uur later wakker werd en de zon zag opkomen
voelde hij zich verfrist op een manier zoals hij dat nog nooit eerder had gevoeld.
Tijdens deze gebeurtenis had de Reiki energie zijn ziel en lichaam doordrongen.
Terwijl de kosmische energie en zijn eigen energie samensmolten ontdekte hij
'Het universum ben ik - ik ben het universum'. Hij had eindelijk de verlichting
bereikt !
Vol blijdschap rende hij de berg af, struikelde over een steen en verloor een
teennagel. Hij legde zijn hand op zijn voet en tot zijn grote verbazing verdween
de pijn, stopte het bloeden en heelde de wond. 
Thuis gekomen begon hij met groot succes zijn familie te behandelen en voelde
de sterke behoefte om ook anderen te helpen door deze verbazingwekkende gave
door te geven en na een tijdje vond hij de methode die hem in staat stelde om
anderen te helpen hun lichaam en geest gezonder te maken door middel van Reiki.
Hij noemde dit : 'Shin shin Kaizen Usui Reiki Ryoho ' ofwel 'Voor de gezondheid van
Lichaam en Geest de Usui Reiki Behandelmethode'.
25716 bezoekers (37021 hits) sinds 7-3-2021
Powered by webXpress