Wat doet Reiki ?

Helende handen
 Door middel van Reiki kan disbalans in ons lichaam worden aangepakt en verbeterd.
 Disbalans kan zich op verschillende manieren uiten:

* Door het hoge levenstempo in onze maatschappij en de daardoor ontstane stress kunnen onze energiebanen verstoord raken.
   Het gevolg daarvan  kan een leeg en lusteloos gevoel zijn. 
 * Een lichamelijke kwetsuur is ook disbalans, bijvoorbeeld een blauwe plek nadat je je hebt gestoten.
 * Ook mentaal kan er door allerlei oorzaken disbalans ontstaan, bijvoorbeeld door nare ervaringen uit het verleden.


Tijdens een  Reikibehandeling stroomt, door middel van handoplegging,  nieuwe energie naar het punt van het lichaam dat behandeld wordt.
Deze energie ( trilling) zorgt voor een verbeterde doorbloeding waardoor toevoer van zuurstof en voedingsstoffen, die nodig zijn voor het verminderen van de klachten, plaatsvindt.
Dit bevordert het helingsproces. 
25711 bezoekers (37016 hits) sinds 7-3-2021
Powered by webXpress